Whois gözlegi

com.tm, edu.tm, gov.tm, mil.tm, co.tm, net.tm zolagyndaky domenler

Domenlaryň hasaba alyş statistikasy

Peýdaly maglumatlar

01

Biz barada

Türkmen Domen tarapyndan ugrukdyrylan esasy işler, döreýiş taryhy, işleriň esasy ýagdaýy.

Giňişleýin

02

Resminamalar

Domen adyny hasaba almak üçin zerur bolan resminamalar

Giňişleýin

03

Statistika

HJ "Türkmen Domen" işleriniň statistikasy

Giňişleýin

04

Часто задаваемые вопросы

Gollanmada soraglaryňyza jogap tapyp bilersiňiz

Giňişleýin

Täze Domenler

15.01.2021

sabtm.com.tm

15.01.2021

deniz.com.tm

14.01.2021

meninki.com.tm

14.01.2021

duygy.com.tm

13.01.2021

penti.com.tm

12.01.2021

turkmensenet.com.tm

Soňky habarlar

Ähli täzelikler