Saýtlar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy

meteo.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Balkan welaýat häkimligi "Balkan welaýatagyzsuw" birleşigi

balkanagyzsuw.gov.tm Turkmenistan / Balkanabat

"Abadan" önümçilik kärhanasy

aok.com.tm Turkmenistan / Aşgabat

Suw hojalyk baradaky döwlet komiteti

turkmenwater.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Suw gözegçilik gullugy

sgg.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Aşgabadyň galla önümleri kärhanasy

agok.com.tm Turkmenistan / Aşgabat

Sahabatly Hojalyk jemgyýeti

sahabatly.com.tm Turkmenistan / Gökdepe etraby

"Ary Ketek"

aryketek.com.tm Turkmenistan / Aşgabat