Saýtlar

Aşgabat şäher häkimliginiň "Bagt köşgi" toý dabaralary merkezi

bagtkoshgi.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

"Ätiýaçlandyryş hyzmatlary" ÝGPJ-ti

ah-insurance.com.tm Turkmenistan / Aşgabat

Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi

zenan.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi

yashlar.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Demokratik partiýasynyň syýasy geňeşi

tdp.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Döwlet etalon merkezi

etalon.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň merkezi geneşi

tstp.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Aşgabat şäher döwlet notarial edarasy

notariat.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi

tstb.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi

tkamm.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

'Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugy

turkmenstandartlary.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy

insurance.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Türkmenistanyň saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar

saylav.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Döwlet çig mal biržasy

exchange.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý milli jemgyýeti

tgymj.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasy

scct.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat