Saýtlar

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentligi

invest.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdirýeti

tax.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Türkmenistanyň Ykdysatçylar birleşmesi

tyb.com.tm Turkmenistan / Aşgabat

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy

turkmenfmd.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat