Saýtlar

Ahal welaýatynyň "Türkmen alabaý itleri" HJ

turkmenalabay.com.tm Turkmenistan / Ak bugdaý

"Türkmen atlary" döwlet birleşigi

turkmenatlary.gov.tm Turkmenistan / Aşgabat

Halkara "Türkmen alabaý itleri" assosiasiýasy

alabay.com.tm Turkmenistan / Aşgabat